Artelana

C/ Consell de Cent 259 | BARCELONA | Eixample | 08011 | Tel.
Activitat: Antiquari
Catalogació: Establiment amb valor patrimonial
Estat: Tancat

NIVELL DE CATALOGACIÓ 


Artelana forma part del CATÀLEG DEL PATRIMONI ARQUITECTÒNIC, HISTÒRIC-ARTÍSTIC I PAISATGÍSTIC DELS ESTABLIMENTS EMBLEMÀTICS DE BARCELONA elaborat per l’Ajuntament de Barcelona l’any 2016. Ho fa en la CATEGORIA E2: ESTABLIMENTS D’INTERÈS RESSENYES HISTÒRIQUES 

1919

Carlos Chalaux 

Instal.la un magatzem de màquines i articles elèctrics.

1948  

Miguel Sangés Casas

D’ofici enfardador, Miquel Sangés construeix un entresolat amb dues oficines, una pròpia i una altre de lloguer. Realitza una franja central en el paviment, amb morter de ciment, per reparar les zones de rajola hidràulica, en l'entrada, i de rajola ceràmica en l'interior, malmesa pel pas de carretons.

 1985

Artelana

Jaime Malla 'instal.la en aquest local Artelana, botiga de mobles antics, sense modificar cap element.

2020

Barrefit Bcn

Després d’un parells d’anys amb el local tancat, finalment es torna a obrir com a centre de ioga de la mà de Sidonie Geisweiller.

 

BIBLIOGRAFIA. FONS D’INFORMACIÓ UTILITZADES

Ajuntament de Barcelona (2016). Catàleg del Patrimoni Arquitectònic, Històric-Artístic i Paisatgístic dels Establiments Emblemàtics de la Ciutat de Barcelona. Categoria E2: Establiments d’interès. Pàg. 292.ELEMENTS D'INTERÈS 

Exteriors 

El llindar de pedra, erosionat, i el tancament amb bastiment de fusta pintada, amb fulla batent central i dos fixes laterals, amb 3 franges horitzontals: sòcol plafonat, vidriera amb franges d’alçada alternada, i tarja única superior. 

Interiors 

Els elements integrants de l’estructura (sostre de biguetes de fusta amb revoltó forjat, pintat en la projecció de l’edifici i el pòrtic amb pilar de fosa del sector del pati d’illa); el paviment de rajola hidràulica de l’entrada; el entresolat de fusta amb l’escala, la barana i les divisions, i la bascula encastada en el paviment al fons. 

Aquest establiment forma part de la Ruta dels Emblemàtics, la guia en línia dels establiments emblemàtics de Barcelona.