Art Escudellers

Carrer dels Banys Nous 14 | BARCELONA | Ciutat Vella | 08002 | Tel. 937 68 96 09
Activitat: Ceràmica
Catalogació: Establiment amb valor patrimonial
Estat: Obert

NIVELL DE CATALOGACIÓ 

Art Escudellers forma part del CATÀLEG DEL PATRIMONI ARQUITECTÒNIC, HISTÒRIC-ARTÍSTIC I PAISATGÍSTIC DELS ESTABLIMENTS EMBLEMÀTICS DE BARCELONA elaborat per l’Ajuntament de Barcelona l’any 2016. Ho fa en la CATEGORIA E3: ELEMENTS D'INTERÈS PISATGÍSTIC. 
RESSENYES HISTÒRIQUES 

1888

Plaza de Antonio López, 5

La botiga figura a l’Anuario del Comercio com a “estampería” a nom de Jerónimo Bordas. Aleshores estava situada a Plaza de Antonio López, 5.

1894

Baños Nuevos, 14

La botiga es traslla al carrer Banys Nous, 14. Figura a l’Anuario del Comercio com a “cromos y estampas” a nom de Jerónimo Bordas. A l’anuari de 1906 ho fa com a botiga de “estampes, cromos, molduras y marcos”.

 

2005

Galería Greca

Estela Casas trasllada la seva galeria d’art contemponari del carrer Ganduxer a aquest emplaçament on anteriorment l’ocupava un anticuari com recull el diari La Vanguardia de 2 d’abril de 2005.

2006

Heritage

Lluís García obre en aquest local una sorprenent botiga dedicada als complements femenins d'època, sobretot a partir dels anys 20. Entre els seus clients hi ha coneguts dissenyadors i molts turistes, acostumats a comprar coses de segona mà. La botiga surt referenciada al diari La Vanguardia de 11.12.2009 i 20.11.2013. També al diari El Periódico de 16.01.2013.

2014

Art Escudellers

El local l’ocupa Art Escudellers, una botiga dedicada a la venda de ceràmica artesanal i productes de vidre artesanal.

 

BIBLIOGRAFIA. FONS D’INFORMACIÓ UTILITZADES

Bailly-Bailliere (1888, pàg. 732; 1894, pàg. 906; 1906, pàg. 1282 ). Anuario del comercio, de la industria, de la magistratura y de la administración de España. Madrid: Casa Editorial Bailly-Bailliere.

Hemeroteca de La Vanguardia. Documentació en línia : 02.04.2005; 03.04.2005;11.12.2009; 20.11.2013 .ELEMENTS D'INTERÈS 

Exteriors 

Les dues obertures de l’establiment estan aplacades amb una estructura de fusta d’escassa volada, amb una llinda motllurada contínua i els muntants corresponents que emmarquen la porta d’accés i un aparador. Els rètols anunciadors de l’activitat de la botiga se situen a la llinda i al capdamunt dels muntants laterals i estan realitzats amb caràcters pintats damunt la fusta. El portal d’accés forma una zona de vestíbul, amb aparadors laterals, tot realitzat amb fusta i vidre. El cromatisme, però, és diferent si es compara al de l’estructura de fusta de l’aparador ja que la data de construcció de dita porta, més moderna, no es correspon amb l’antiguitat del conjunt. 

Interiors 

No hi ha elements remarcables llevat del tram de muralla romana de l’antiga ciutat de Barcino. 

Aquest establiment forma part de la Ruta dels Emblemàtics, la guia en línia dels establiments emblemàtics de Barcelona.