Armeria Ravell

Carrer de la Diputació 289 | BARCELONA | Eixample | 08009 | Tel. 934 87 44 86
Activitat: Armeria
Catalogació: Establiment amb valor patrimonial
Estat: Obert

Empresa fundada l'any 1939 pel Sr. Felip Ravell Martínez. La decoració interior imita una casa tirolesa, mentre que l’estètica exterior és més convencional. Actualment la regenta la tercera generació de la família.


NIVELL DE CATALOGACIÓ 

L'Armeria Ravell forma part del CATÀLEG DEL PATRIMONI ARQUITECTÒNIC, HISTÒRIC-ARTÍSTIC I PAISATGÍSTIC DELS ESTABLIMENTS EMBLEMÀTICS DE BARCELONA elaborat per l’Ajuntament de Barcelona l’any 2016. Ho fa en la CATEGORIA E2: ESTABLIMENTS D’INTERÈS RESSENYES HISTÒRIQUES 

1939

Felipe Ravell Martínez

Primer va començar amb una botiga de cortines, però no li va agradar. Com que era  un gran amant de la naturalesa i de la caça va fundar l'armeria. Inicialment es dedicava a l’armeria, la caça, la pesca i els esports. Decora l'interior imitant una casa tirolesa mentre que a l'exterior s'adopta una solució pròpia de l'època. Destaca la llar de foc de l’interior que servia de punt de trobada per fer tertúlies entre els caçadors.

1948

Armeria Ravell S.A

Es constitueix l'empresa Armeria Ravell S.A.

1955

Felip Ravell Bertra

L'any 1955 a la mort de Felipe passa al seu fill, Felip Ravell Bertra. Agafa la botiga com a caça i pesca, però finalment es queda només amb la caça.

2008

Sara Ravell. 

Agafa les regnes de la botiga quan mor el seu pare

BIBLIOGRAFIA. FONS D’INFORMACIÓ UTILITZADES

Ajuntament de Barcelona (2016). Catàleg del Patrimoni Arquitectònic, Històric-Artístic i Paisatgístic dels Establiments Emblemàtics de la Ciutat de Barcelona. Categoria E2: Establiments d’interès. Pàg. 111.

Entrevista a Sara Ravell per la ruta dels Emblemàtics.

https://rutadelsemblematics.cat/barcelona-armeria-ravell.htmlELEMENTS D'INTERÈS 

Exteriors 

Sobre el parament, enquadrant la obertura resultant de l’estintolament per ampliar el forat arquitectònic original, l’aplacat de marbre, que gira en els brancals, amb petit sòcol i motllura perimetral interior blanca. 
Dins de l’obertura, dalt, el tancament de perfils de llautó i vidre translúcid (en origen imprès), baix, el vestíbul exterior amb el tancament reculat, de planta poligonal, amb els aparadors i la porta a la dreta, el sostre de fusta. Separant els dos sectors, el frontis i la petita marquesina amb cantonades arrodonides, de llautó. 
L'escut, anagrama de l'empresa, que hi havia sobre la marquesina a l'esquerra, es conserva a l'interior, tot i que li falten alguns elements. 

Interiors 

Els conjunt d’elements de fusta, amb diversos treballs de talla, de la sala de vendes, amb: 
- al fons a l’esquerra, el racó amb la llar de foc, emmarcat per pilars de fusta amb arestes amb entalladures, amb dos bancs laterals de fusta amb entapissat verd, i la llibreria amb marcs de fusta tallada, amb plafó central de llates en espiga i nínxols a banda i banda i en els laterals; 
- al fons a la dreta, la porta d’accés a la rebotiga; 
- a la dreta, l’escala d’accés a l’entresolat amb barrot d’arrencada octogonal amb pom en forma de glà; graons de fusta (ara revestits per una arpillera); sòcol de fusta a la paret, amb motllura superior continua, i barana amb muntats de post retallades; 
- en l’entresolat, l’estructura de bigues amb arestes tallades i tauler amb revestiment inferior de teixit de canyetes, el paviment de fusta (com el que hi havia en la planta baixa), que també existia en la planta baixa; la barana de la passera perimetral del àmbit de doble alçada, i les cantoneres de fusta de les obertures, tallades amb semicercles. 
En tota la sala de vendes, el conjunt de vitrines, mostradors i tamborets antics. 

Aquest establiment forma part de la Ruta dels Emblemàtics, la guia en línia dels establiments emblemàtics de Barcelona.