Adolfo Dominguez

Passeig de Gràcia 32 | BARCELONA | Eixample | 08007 | Tel. 934 87 41 70
Activitat: Botiga de roba
Catalogació: Establiment amb valor patrimonial
Estat: Obert

NIVELL DE CATALOGACIÓ 

Adoldo Dominguez forma part del CATÀLEG DEL PATRIMONI ARQUITECTÒNIC, HISTÒRIC-ARTÍSTIC I PAISATGÍSTIC DELS ESTABLIMENTS EMBLEMÀTICS DE BARCELONA elaborat per l’Ajuntament de Barcelona l’any 2016. Ho fa en la CATEGORIA E3: ELEMENTS D’INTERÈS PAISATGÍSTIC 
RESSENYES HISTÒRIQUES 

1943

Gales

El desembre de 194 3els germans Francesc i Josep M. Balet Rovira inauguren una botiga de roba masculina (sastreria i camiseria a mida, sabates i gèneres de punt) al baixos de la Casa Blajot. L'anomenen Gales per suggerir elegància i distinció. Va captar ben aviat una clientela fidel vinculada al segment social més benestant de l'època. Tenia 2 aparadors i 25 m2. El projecte fou obra de Francesc Mitjans i Miró. 1961 Gales obre una botiga a la Diagonal amb projecte de Francesc Mitjans Miró.

1964

Reforma del local

Es reforma el local amb projecte de Francesc Mitjans i Miro. Amb el anys s'amplia en fases successives la botiga fins a ocupar tots els baixos de l'edifici, uns 900 m2. S'incorpora mobiliari conservant els mobles d'estil anglès comprats per la inauguració.

Finals dels anys 80

Reforma de la façana

En una reforma de la façana es descobreix sota la marquesina el fris de Rossend Novas (grafiat en el plànol de 1920) que evoca els oficis artesans. Es recupera parcialment.

1995

Adolfo Domínguez

Gales ven a Adolfo Dominguez les botigues de Passeig de Gràcia i Diagonal i continua treballant a Diagonal 596. Es conserva el tancament de façana introduint el seu nom comercial en substitució de Gales. L’any 2018 es realitza una partió del local. Adoldo Domínguez es queda la zona a més a tocar al Passeig de Gràcia, mentre que l’altra part l’ocupa la firma Isabel Marant.

 

 

 

BIBLIOGRAFIA. FONS D’INFORMACIÓ UTILITZADES

Ajuntament de Barcelona (2016). Catàleg del Patrimoni Arquitectònic, Històric-Artístic i Paisatgístic dels Establiments Emblemàtics de la Ciutat de Barcelona. Categoria E3: Establiments d’Interès Pisatgístic. Pàg. 73.

BARCELOFÍLIA : GALES. Sastreria. Passeig de Gràcia 32. (1943-1995) (barcelofilia.blogspot.com)


ELEMENTS D'INTERÈS 

Exteriors 

El frontis aplacat sobre l’estintolament de planta baixa, que configura un nou pla de façana que engloba totes les obertures de l’establiment i el vestíbul exterior de l’escala de veïns, en tota l’amplada i fins a la marquesina, retirada en els anys 1980, de composició simètrica amb: 
-Sòcol de granit negre, que gira a l’interior en les portes al local, siutades en les arestes, i en l’accés a l’escala de veïns, en l'eix de la façana. 
-Cornisa de fusta, continua en tota la longitud -Elements verticals, a manera de pilars, que combinen la fusta, en les arestes i un element central amb cariàtides tallades, amb vidre pintat pel darrera negre amb ornaments daurats. 
-Plafons de vidre pintat negre, que substitueixen els de Gales, amb el nom del nou propietari amb les mateixes característiques. 


Aquest establiment forma part de la Ruta dels Emblemàtics, la guia en línia dels establiments emblemàtics de Barcelona.