Ruta dels Emblemàtics. Barri del Raval. Districte de Ciutat Vella