La Moderna Singular

Carrer del Comte Borrell, 99 | BARCELONA | Eixample | 08015 | Tel. 931 06 89 03
Activitat: Antiquari
Catalogació: Establiment amb valor patrimonial
Estat: Tancat

Botiga dedicada a la venda de productes i marques tradicionals. Se situa al lloc que originàriament ocupava Calzados Lluch, una sabateria fundada el 1899 de la qual es conserven la façana i part del mobiliari interior.


NIVELL DE CATALOGACIÓ 

La Moderna Singular forma part del CATÀLEG DEL PATRIMONI ARQUITECTÒNIC, HISTÒRIC-ARTÍSTIC I PAISATGÍSTIC DELS ESTABLIMENTS EMBLEMÀTICS DE BARCELONA elaborat per l’Ajuntament de Barcelona l’any 2016. Ho fa en la CATEGORIA E2: ELEMENTS D'INTERÈS. RESSENYES HISTÒRIQUES 

1899

Frederic Lluch

Frederic Lluch, poc després de casar-se, obre una sabateria amb taller i habitatge en l’entresolat. Després passa a Jaume Lluch Oltra i posteriorment a Montserrat Lluch Marcó.  L'any 2006 Montserrat posa el negoci en traspàs per jubilar-se. 

 

2009-2011

Local tancat

Del 2009 al 2011 el local va estar tancat.

 

2011

Los Ángeles

Passa a la sabateria Los Ängeles que conserva el moble exterior i, a l’interior, decapa la fusta pintada i li aplica un color crema, llevat del mostrador i la vitrina que s’envernissen i la cornisa que manté el color existent. Es retira part del banc de fusta (que es conserva en el magatzem) i es desplaça darrera dels aparadors per utilitzar l’armari de la dreta com a expositor.

2016-2020

La Moderna Singular

L'any 2016 Isabel Chacón agafa el local i el reconverteix en la La Moderna Singular, una botiga dedicada a la venda de productes i marques tradicionals. El negoci tanca les portes el mes d’agost de 2020, si bé continua la seva activitat on line. (www.lamodernasingular.com)

2021

Llibreria Terranova

El mes d’octubre de 2021 el local reobre com a llibreria d’art.

 

BIBLIOGRAFIA. FONS D’INFORMACIÓ UTILITZADES

Ajuntament de Barcelona (2016). Catàleg del Patrimoni Arquitectònic, Històric-Artístic i Paisatgístic dels Establiments Emblemàtics de la Ciutat de Barcelona. Categoria E2: Establiments d’Interès. Pàg. 123.


ELEMENTS D'INTERÈS 

Exteriors 

El llindar de marbre blanc del petit vestíbul exterior, el moble sobreposat que configura un nou pla de façana en l’àmbit del local, els braços i mecanismes del tendal i el ràfec que protegeix el conjunt. En el moble es diferencien tres franges horitzontals:

- El sòcol aplacat de marbre en tots els elements (fins i tot la porta batent)

- La zona central vidrada, amb: aparadors exteriors en els brancals, amb bastiment de fusta motllurada i mirall en el fons; aparadors interiors en les obertures, que conserven els suports per sabates i muntures metàl.liques pels prestatges de vidre bisellat i, en la obertura esquerre, la porta d’accés, reculada al pla de tancament interior dels aparadors.

- El calaix de tota l’amplada i major fons, amb emmarcat de fusta amb decoracions rebaixades en els extrems i un plafó amb retolació amb lletres corpòries de fusta pintada, recolzat sobre cartel.les que divideixen una franja inferior de fusta calada 

Interiors 

A la sala de vendes, el tancament interior dels aparadors, el conjunt de prestatgeries de fusta pintada que cobreixen les altres parets i algunes peces de mobiliari de fusta envernissada diverses èpoques, així com els elements integrants de l’edifici (l’estructura vista del sostre i la finestra de l’entresolat).

- Les prestatgeries s’aixequen sobre una base de fusta, amb una franja inferior diferenciada amb els muntants amb una decoració senzilla (on hi havia portes que no s’han conservat) i una cornisa amb fris decorat i policromat que també remata el tancament dels aparadors amb cresteries en aquest tram.

- El mobiliari inclou: el taulell asimètric, amb el sobre exempt; la vitrina de la cantonada esquerra, amb peus de fusta tornejada, amb lleixes de vidre i muntures metàl•liques; els trams de bancs amb seients i reposa braços (una part guardada al magatzem) i les peces per recolzar el peu.

Aquest establiment forma part de la Ruta dels Emblemàtics, la guia en línia de les botigues emblemàtiques de Barcelona.