Llibre Comerços Emblemàtics de Barcelona

Entrevista al programa de Boca a Orella